• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Trnava

Daxnerova 6 Trnava
5308 M zdravotnícky laborant
5311 M farmaceutický laborant
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odborné štúdium
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra – vyššie odborné štúdium
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdiu

5361 N praktická sestra – externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium
5370 M masér
5370 N masér
5371 H sanitár

10 101 thoughts on “Stredná zdravotnícka škola, Trnava