• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Lichardova l Skalica
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdium
5361 N praktická sestra – externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium
5370 M masér
5370 N masér
5371 H sanitár