• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Prievidza

Vinohradnícka 8 Prievidza
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdium
5361 N praktická sestra – štúdium denné aj diaľkové
5371 H sanitár – 1-ročné večerné štúdium