• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Nitra

Farská 23
Nitra
5311 M farmaceutický laborant
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra – vyššie odborné štúdium
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent – vyššie odborné štúdium
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdium
5361 N praktická sestra – denné a externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium
5371 H sanitár
starostlivosť o seniorov – akreditované špecializačné štúdium

8 768 thoughts on “Stredná zdravotnícka škola, Nitra