• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Michalovce

Masarykova 27 Michalovce
5311 M farmaceutický laborant
5315 N zdravotnícky záchranár
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdium
5361 N praktická sestra – externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium
5370 M masér
5370 N masér – denné a externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium
5371 H sanitár

1 266 thoughts on “Stredná zdravotnícka škola, Michalovce