• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Veľkomoravská 14
Trenčín
5308 M zdravotnícky laborant
5311 M farmaceutický laborant
5358 M zubný asistent
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdium
5370 M masér
5371 H sanitár

3 876 thoughts on “Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne