• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

Tajovského 24 Banská Bystrica
5308 M zdravotnícky laborant
5311 M farmaceutický laborant
5315 N zdravotnícky záchranár
5356 M zdravotnícky asistent
5361 M praktická sestra – štvorročné denné štúdium
5370 M masér
5370 N masér

10 893 thoughts on “Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica