• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves
2381 M strojárstvo
2387 M mechatronika
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika
2694 M informačné a sieťové technológie
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3918 M technické lýceum
3968 M logistika

1 991 thoughts on “Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves