• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

Komenského 5 Bardejov
2381 M strojárstvo
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika
3650 M staviteľstvo
3650 N staviteľstvo
3765 M technika a prevádzka dopravy
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo

3918 M technické lýceum
3965 N bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
6341 M škola podnikania

2 574 thoughts on “Stredná priemyselná škola technická, Bardejov