• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Duklianska 1
Prešov
2381 M strojárstvo
2387 M mechatronika
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3917 N 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3920 M polytechnika

2 078 thoughts on “Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov