• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava

Fajnorovo nábr. 5 Bratislava
2381 M strojárstvo
2381 Q strojárstvo
2387 M mechatronika
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3918 M technické lýceum

21 394 thoughts on “Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava