• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai
Szakközépiskola, Komárno

Petőfiho 2 Komárno
2381 M strojárstvo
2381 M strojárstvo M
2675 M elektrotechnika
2675 M elektrotechnika M
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve M
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3918 M technické lýceum
3918 M technické lýceum