• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Veľká okružná 25
Žilina
3650 M staviteľstvo
3650 N staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve

16 328 thoughts on “Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina