• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra

Cabajská 4
Nitra
3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve

2 051 thoughts on “Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra