• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín

Staničná 4
Trenčín
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3650 M staviteľstvo
3650 N staviteľstvo
3656 K operátor stavebnej výroby
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár
3686 F stavebná výroba
3688 H kominár
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.