• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola, Snina

Partizánska 1059 Snina
2381 M strojárstvo
2675 M elektrotechnika
2697 K mechanik elektrotechnik
3765 M technika a prevádzka dopravy
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3918 M technické lýceum

11 885 thoughts on “Stredná priemyselná škola, Snina