• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Akademická 13 Banská Štiavnica
2840 M biotechnológia a farmakológia
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2848 M chemická informatika
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3916 M životné prostredie
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn
8245 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov
8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
8245 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby
8245 N 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov
8260 M propagačné výtvarníctvo
8261 M propagačná grafika
8298 M odevný dizajn

553 thoughts on “Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.