• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom

Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom
2381 M strojárstvo
2387 M mechatronika
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2433 H obrábač kovov
2435 H 01 klampiar – strojárska výroba
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2464 H strojný mechanik
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik – mechatronik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2694 M informačné a sieťové technológie
2697 K mechanik elektrotechnik
3678 H inštalatér
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve

3 341 thoughts on “Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom