• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Hurbanova 6
Banská Bystrica

2559 M inteligentné technológie(1)

2561 M informačné a sieťové technológie
2567 M multimédiá
2675 M elektrotechnika
2694 M informačné a sieťové technológie
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
3918 M technické lýceum
3957 M multimédiá