• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto
2381 M strojárstvo
2381 N strojárstvo
2387 M mechatronika

2559 M inteligentné technológie(1)

2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika
2675 Q elektrotechnika
2694 M informačné a sieťové technológie
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3918 M technické lý

2 500 thoughts on “Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto