• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

Brezová 2 Piešťany
2561 M informačné a sieťové technológie
2567 M multimédiá
2569 M informačné a digitálne technológie
2675 M elektrotechnika
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike