• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Študentská 23
Trnava
2675 M elektrotechnika
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3739 N elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3760 N prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3767 M dopravná akadémia
3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo

20 588 thoughts on “Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava