• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

Hlavná 113 Košice
2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3739 N elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – pomaturitné kvalifikačné štúdium
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
3765 M technika a prevádzka dopravy
3765 N technika a prevádzka dopravy
3767 M dopravná akadémia
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
3792 K poštový manipulant
3795 K klientsky manažér pošty
3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo
3918 M technické lýceum

5 746 thoughts on “Stredná priemyselná škola dopravná, Košice