• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Veľký Krtíš

Poľná ulica 10

Veľký Krtíš
2381 M strojárstvo
2381 Q strojárstvo
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2478 F strojárska výroba
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik – mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3447 K grafik digitálnych médií
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike

1 624 thoughts on “Stredná odborná škola, Veľký Krtíš