• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce

Prakovce 282
2275 H hutník
2411 K mechanik nastavovač
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2423 H nástrojár
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2478 F strojárska výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3161 F praktická žena
3355 H stolár

3383 F spracúvanie dreva(1)

3686 F stavebná výroba
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
4579 F lesná výroba
6308 N verejná správa
6314 N cestovný ruch
6317 M obchodná akadémia
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6460 H predavač
6489 H hostinský, hostinská

2 618 thoughts on “Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce