• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy

Ul. SNP 41

Šahy
2413 K mechanik strojov a zariadení

2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby M
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
2464 H strojný mechanik
2464 H strojný mechanik M
3125 L odevníctvo
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3370 H čalúnnik
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve M
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
4524 H agromechanizátor, opravár M
4524 H agromechanizátor, opravár
4571 H záhradník
4571 H záhradník M
4572 F poľnohospodárska výroba
6341 M škola podnikania
6341 M škola podnikania M
6355 M služby v cestovnom ruchu M
6355 M služby v cestovnom ruchu
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6403 L podnikanie v remeslách a službách M
6421 L spoločné stravovanie M
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
6444 H čašník, servírka M
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár M
6445 H kuchár
6446 K kozmetik
6456 H kaderník

17 726 thoughts on “Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy