• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola techniky a služieb, Levice

Levice Rázusova 2A

2411 K mechanik nastavovač
2417 L prevádzka strojov a zariadení
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3672 H kamenár
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3759 K komerčný pracovník v doprave
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
6405 K pracovník marketingu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.