• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

Laskomerského 3

Brezno
2381 M strojárstvo
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2423 H nástrojár
2433 H obrábač kovov

2464 H strojný mechanik
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2478 F strojárska výroba
2682 K mechanik počítačových sietí
3125 L odevníctvo
3152 H 02 krajčír – dámske odevy

3178 F výroba konfekcie(1)

3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3678 H inštalatér
3757 L dopravná prevádzka
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
6341 M škola podnikania
6352 M obchod a podnikanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6411 L prevádzka obchodu
6421 L spoločné stravovanie
6460 H predavač
6475 H technicko-administratívny pracovník
6476 L technicko-ekonomický pracovník
6489 H hostinský, hostinská

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.