• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec
Košice – Staré Mesto
2413 K mechanik strojov a zariadení
2413 K mechanik strojov a zariadení M
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení M
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení M
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2464 H strojný mechanik M
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik M
2487 H 02 autoopravár – elektrikár M
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení M
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika M
2697 K mechanik elektrotechnik
2697 K mechanik elektrotechnik M
3125 L odevníctvo M
3125 L odevníctvo
3137 K operátor odevnej výroby M
3137 K operátor odevnej výroby
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy

3178 F výroba konfekcie
3178 F výroba konfekcie M
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3347 L drevárska a nábytkárska výroba M
3355 H stolár
3355 H stolár M
3370 H čalúnnik M
3370 H čalúnnik
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení M
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3659 L stavebníctvo M
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3661 H murár M
3668 H montér suchých stavieb M
3668 H montér suchých stavieb
3675 H maliar
3675 H maliar M
3678 H inštalatér M
3678 H inštalatér
3686 F stavebná výroba M
3686 F stavebná výroba
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave
3968 M logistika
3968 M logistika M
6317 M obchodná akadémia
6317 M obchodná akadémia M
6317 N obchodná akadémia
6317 N obchodná akadémia M
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy M
6352 M obchod a podnikanie
6352 M obchod a podnikanie M
6426 L vlasová kozmetika M
6426 L vlasová kozmetika
6446 K kozmetik M
6446 K kozmetik
6449 F technické služby v autoservise
6449 F technické služby v autoservise M
6456 H kaderník
6456 H kaderník M
6460 H predavač
8501 L umeleckoremeselné práce
8501 L umeleckoremeselné práce M
8555 H umelecký rezbár
8555 H umelecký rezbár