• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola technická

Nová 5245/9

Piešťany
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2478 F strojárska výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2682 K mechanik počítačových sietí
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3678 H inštalatér
3686 F stavebná výroba
6476 L technicko-ekonomický pracovník – blok strojárstvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.