• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola technická, Lučenec

Dukelských hrdinov 2 Banskobystrický samosprávny kraj S
Lučenec Nám. SNP 23
Banská Bystrica
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2682 K mechanik počítačových sietí
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3355 H stolár
3447 K grafik digitálnych médií
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3659 L stavebníctvo

3661 H murár M
3661 H murár
3663 H tesár
3663 H tesár M
3668 H montér suchých stavieb
3672 H kamenár
3675 H maliar
3675 H maliar M
3678 H inštalatér M
3678 H inštalatér
3686 F stavebná výroba
6475 H technicko-administratívny pracovník
6476 L technicko-ekonomický pracovník

1 141 thoughts on “Stredná odborná škola technická, Lučenec