• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom

Bratislavská 439/18

Dubnica nad Váhom
2411 K mechanik nastavovač
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
2423 H nástrojár
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2478 F strojárska výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia

2679 K mechanik – mechatronik
2679 N mechanik – mechatronik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3447 K grafik digitálnych médií
3678 H inštalatér
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
8555 H umelecký rezbár
8557 H umelecký stolár

8 393 thoughts on “Stredná odborná škola technická, Dubnica nad Váhom