• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola technická, Čadca

Okružná 693

Čadca
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2675 L 01 elektrotechnika – energetika
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3137 K operátor odevnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3678 H inštalatér
3684 H strechár
3757 L dopravná prevádzka
3759 K komerčný pracovník v doprave

1 215 thoughts on “Stredná odborná škola technická, Čadca