• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Rimavská Sobota

Okružná 61 Banskobystrický samosprávny kraj S
Rimavská Sobota Nám. SNP 23 1. 9. 2014
Banská Bystrica
2411 K mechanik nastavovač
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2419 K operátor ekologických zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2439 H lakovník
2464 H strojný mechanik
2464 H strojný mechanik M
2477 F obrábanie kovov
2478 F strojárska výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik M
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár M
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár M
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2487 H 04 autoopravár – lakovník M
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
2498 F technické služby v autoservise
2682 K mechanik počítačových sietí M
2682 K mechanik počítačových sietí
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
2697 K mechanik elektrotechnik M
2955 H mäsiar, lahôdkár
2962 H pekár
2962 H pekár

2964 H cukrár
2964 H cukrár M
2978 H cukrár pekár
2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba
2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba M
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba M
3161 F praktická žena
3447 K grafik digitálnych médií
3757 L dopravná prevádzka M
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave
3765 M technika a prevádzka dopravy
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
4512 L poľnohospodárstvo
4512 L poľnohospodárstvo M
4524 H agromechanizátor, opravár M
4524 H agromechanizátor, opravár

4532 K agromechatronik(1) M

4532 K agromechatronik(1)

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4572 F poľnohospodárska výroba
6405 K pracovník marketingu
6405 K pracovník marketingu M
6449 F technické služby v autoservise M
6449 F technické služby v autoservise
6475 H technicko-administratívny pracovník

1 021 thoughts on “Stredná odborná škola technická a agropotravinárska – Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari<br>Szakközépiskola, Rimavská Sobota

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.