• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Fiľakovo

Kalinčiakova 1584/8

Fiľakovo
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2413 K mechanik strojov a zariadení M
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení M
2415 L plynárenstvo
2423 H nástrojár
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov M
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik M
2464 H strojný mechanik
2478 F strojárska výroba

2487 H 01 autoopravár – mechanik M
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení M
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia M
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 M elektrotechnika
2675 Q elektrotechnika – vyššie odborné štúdium
2675 Q elektrotechnika
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
2697 K mechanik elektrotechnik M
3178 F výroba konfekcie
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba M
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár M
3355 H stolár
3446 K grafik tlačových médií
3678 H inštalatér
3678 H inštalatér M
3684 H strechár
3757 L dopravná prevádzka
3757 L dopravná prevádzka M
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
4512 L poľnohospodárstvo
4512 L poľnohospodárstvo M
4524 H agromechanizátor, opravár M
4524 H agromechanizátor, opravár
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva M
4561 H 03 poľnohospodár – služby
4561 H 03 poľnohospodár – služby M
4571 H záhradník
6475 H technicko-administratívny pracovník
6476 L technicko-ekonomický pracovník

9 652 thoughts on “Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Fiľakovo