• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica

Športovcov 341/2

Považská Bystrica
2411 K mechanik nastavovač
2411 N mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
2423 H nástrojár
2433 H obrábač kovov
2435 H 01 klampiar – strojárska výroba
2439 H lakovník
2464 H strojný mechanik
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2477 F obrábanie kovov
2478 F strojárska výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2675 L 01 elektrotechnika – energetika
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2682 K mechanik počítačových sietí
2682 N mechanik počítačových sietí
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2697 K mechanik elektrotechnik
2697 N mechanik elektrotechnik
3370 H čalúnnik
3447 K grafik digitálnych médií

1 057 thoughts on “Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica