• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola služieb, Stropkov

Hlavná 6 Stropkov
2487 H 01 autoopravár – mechanik
3355 H stolár
3661 H murár
4524 H agromechanizátor, opravár
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4571 H záhradník
4572 F poľnohospodárska výroba
6405 K pracovník marketingu
6421 L spoločné stravovanie
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač

438 thoughts on “Stredná odborná škola služieb, Stropkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.