• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča

Kukučínova 9 Levoča
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2498 F technické služby v autoservise
2682 K mechanik počítačových sietí
2960 K operátor potravinárskej výroby
2962 H pekár
2964 H cukrár
2977 H cukrár kuchár
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
3137 K operátor odevnej výroby
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3161 F praktická žena
3178 F výroba konfekcie
3686 F stavebná výroba
3757 L dopravná prevádzka
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4524 H agromechanizátor, opravár
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4572 F poľnohospodárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu – blok záhradnícke výrobky
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
8541 H umelecký kováč a zámočník

2 564 thoughts on “Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča