• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

Kolpašská 1586/9

Banská Štiavnica
2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia
2964 H cukrár
2978 H cukrár pekár
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy

3178 F výroba konfekcie(1)

3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3383 F spracúvanie dreva
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3673 H kachliar
3675 H maliar
3678 H inštalatér

3686 F stavebná výroba(1)

4521 L lesné hospodárstvo
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4556 K operátor lesnej techniky
4571 H záhradník
4575 H mechanizátor lesnej výroby
4579 F lesná výroba
6314 N cestovný ruch
6314 Q cestovný ruch
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6352 M obchod a podnikanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6489 H hostinský, hostinská
8501 L umeleckoremeselné práce
8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce
8541 H umelecký kováč a zámočník
8555 H umelecký rezbár
8582 H umelecký krajčír

1 163 thoughts on “Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica