• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Revúca

Generála Viesta č. 6

Revúca

2174 K technik mineralurg(1)

2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2478 F strojárska výroba
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3161 F praktická žena
3178 F výroba konfekcie
3355 H stolár
3661 H murár
3686 F stavebná výroba
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
3917 N 02 technické a informatické služby – v strojárstve
6403 L podnikanie v remeslách a službách

760 thoughts on “Stredná odborná škola, Revúca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.