• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Prievidza

T. Vansovej 32

Prievidza
2153 L baníctvo
2176 H mechanik banských prevádzok
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov

2435 H 01 klampiar – strojárska výroba
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
2675 L 01 elektrotechnika – energetika
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika
2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3348 M tvorba nábytku a interiéru
3355 H stolár
3370 H čalúnnik
3650 M staviteľstvo
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3680 H podlahár
3684 H strechár
3686 F stavebná výroba
3757 L dopravná prevádzka
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
8269 M tvorba nábytku a interiéru
8501 L umeleckoremeselné práce
8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
8504 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce
8557 H umelecký stolár
8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér