• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola, Považská Bystrica

Ul. Slov. partizánov 1129/49

Považská Bystrica
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2447 K mechanik hasičskej techniky
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3650 M staviteľstvo
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár
3757 L dopravná prevádzka
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6475 H technicko-administratívny pracovník