• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce

Ul. SNP 2

Zlaté Moravce
2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2497 K mechanik automobilových liniek
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2675 M elektrotechnika
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3370 H čalúnnik
3447 K grafik digitálnych médií
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3663 H tesár

3675 H maliar
3678 H inštalatér
3757 L dopravná prevádzka
3765 M technika a prevádzka dopravy
3918 M technické lýceum
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka
4511 L záhradníctvo
4512 L poľnohospodárstvo
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia
4571 H záhradník
4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo

7 819 thoughts on “Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce