• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok

Sládkovičova ulica 104

Ružomberok
2381 M strojárstvo
2413 K mechanik strojov a zariadení
2417 L prevádzka strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2435 H 01 klampiar – strojárska výroba
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia

2679 K mechanik – mechatronik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2697 K mechanik elektrotechnik
2860 K chemik operátor
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3355 H stolár
3432 M obalová technika
3757 L dopravná prevádzka
3759 K komerčný pracovník v doprave
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii
3918 M technické lýceum

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.