• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Svit

Štefánikova 39 Svit
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2840 M biotechnológia a farmakológia
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel(1)

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
3125 M odevníctvo
3151 H pletiar
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3158 M styling a marketing

3178 F výroba konfekcie(1)

3179 F textilná výroba
3446 K grafik tlačových médií
3457 K operátor tlače
3473 H 07 polygraf – tlačiar
3759 K komerčný pracovník v doprave
3918 M technické lýceum
6341 M škola podnikania
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6475 H technicko-administratívny pracovník

8 274 thoughts on “Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Svit