• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Medzilaborce

Duchnovičova 506 Medzilaborce
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2447 K mechanik hasičskej techniky
2464 H strojný mechanik
2478 F strojárska výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik
2737 L sklársky a keramický priemysel
2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
2752 F výroba úžitkového skla
3125 L odevníctvo
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3161 F praktická žena
3178 F výroba konfekcie
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3348 M tvorba nábytku a interiéru
3355 H stolár

3383 F spracúvanie dreva(1)

3686 F stavebná výroba
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4210 N 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4236 M ekonomika pôdohospodárstva
4572 F poľnohospodárska výroba
6317 M obchodná akadémia
6405 K pracovník marketingu – blok cestovný ruch
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6456 H kaderník
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
7661 M sociálno-výchovný pracovník
8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla
8269 M tvorba nábytku a interiéru
8521 K 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla

969 thoughts on “Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Medzilaborce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.