• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava

Račianska 190

Bratislava
3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia
3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín

3436 K operátor knihárskych technológií(1)

3446 K grafik tlačových médií
3447 K grafik digitálnych médií
3447 N grafik digitálnych médií
3454 L polygrafický priemysel
3457 K operátor tlače
3457 N operátor tlače
3473 H 06 polygraf – grafik
3473 H 07 polygraf – tlačiar
3473 H 08 polygraf – knihár
6405 K pracovník marketingu