• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Predmestská 82
Žilina
2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba
4221 Q vidiecka turistika
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny
4236 M ekonomika pôdohospodárstva
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

8 792 thoughts on “Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina