• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

V.Paulínyho Tótha 31/5

Senica
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2860 K chemik operátor
2954 H mäsiar
2962 H pekár
2964 H cukrár
2977 H cukrár kuchár
2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba
3161 F praktická žena
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3686 F stavebná výroba
3693 K technik energetických zariadení budov
3757 L dopravná prevádzka
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie
6424 H manikér – pedikér
6426 L vlasová kozmetika
6442 K obchodný pracovník
6444 H čašník, servírka

6444 K čašník, servírka
6445 H kuchár
6446 K kozmetik
6456 H kaderník

12 123 thoughts on “Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica