• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Lipany

Komenského 16 Lipany
2433 H obrábač kovov
2962 H pekár
2964 H cukrár
2982 F potravinárska výroba
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
3125 L odevníctvo
3152 H 01 krajčír – pánske odevy
3161 F praktická žena
3178 F výroba konfekcie
3659 L stavebníctvo
3661 H murár
3678 H inštalatér
3686 F stavebná výroba
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4571 H záhradník
4572 F poľnohospodárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6405 K pracovník marketingu
6426 L vlasová kozmetika
6446 K kozmetik
6456 H kaderník
6489 H hostinský, hostinská

505 thoughts on “Stredná odborná škola podnikania a služieb, Lipany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.